Enthousiast Publiek

Interim management & Advies Publieke Sector

Enthousiast Publiek

Enthousiast Publiek is de onderneming van Peter Beumer. De naam is niet ingegeven door behoefte aan applaus, maar door zijn enthousiasme voor de publieke zaak.

Core Business: de publieke sector

Interim management en advies bij financiën van gebiedsontwikkeling en maatschappelijke vraagstukken met financiële elementen.


Werkervaring

Peter Beumer was hoofd Financiën, concerncontroller, dienstcontroller Dienst Stedelijke Ontwikkeling, gedeeld directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling en directeur Bedrijfsvoering, interim manager en adviseur.

Opleiding

Peter is bestuurskundige, met voortgezette educatie op management, veranderkunde en management accounting. Hij is specialist in gemeente financiën en financiën van maatschappelijk vastgoed en grondbedrijven.

Kennis-Kunde

Plus. Je krijgt bij Peter Beumer naast kennis, kunde en ervaring vooral de drive om de zaken de goede kant op te krijgen, desnoods door zelf te duwen. Zelf in de modder staan is geen probleem, een raadsvoorstel en een spreadsheet zijn snel gemaakt. Maar de kracht zit hem in het koers houden op de opgave, wat moet er veranderen, wat is de benodigde beweging. In verbinding met opdrachtgevers en bestuur.

Rode draad

Rode draad is de ervaring, de kunde en het enthousiasme voor managementopdrachten, veranderopgaven en complexe vraagstukken met een financiële component. Kenmerken zijn snelheid, deskundigheid en grote betrokkenheid voor de opgaven.


Over Peter

Peter rent voor de publieke zaak. Hij heeft veel ervaring in financieel advies, management van bedrijfsvoeringsfuncties, management control van gebiedsontwikkeling en maatschappelijk vastgoed, samenwerkings- en fusievraagstukken, de financiële functie van gemeenten en besparingsopgaven. Hij heeft diverse grote veranderopgaven geleid, maar wordt ook enthousiast om ingewikkelde vraagstukken op te lossen. Peter heeft veel geadviseerd in samenwerkingsvraagstukken. Hij kan snel bestuurlijke stukken opstellen. Kijk voor meer informatie ook naar LinkedIn of mail info@enthousiastpubliek.nl voor een gesprek of een CV.

Soms is Peter ook zelf Enthousiast Publiek. Van mensen die zich week in week inzetten om kinderen te laten sporten, van trainers tot de indelers van de velden, van ouders die positief aanmoedigen, van kinderen die sporten met inzet én plezie r. Enthousiast Publiek was in 2021 sponsor van de trainingsset van DVS'33 Ermelo JO14-2.

Artikelen van Peter

Peter heeft diverse artikelen gepubliceerd over Besparen door samenwerking, Financiën en bedrijfsvoering, bezuinigen, samenwerking en financiën van grondexploitaties. Deze kan je hier downloaden.